Sensor Värde Medel Min (H24) Max (H24) Min Max
Ack-tank botten 47,0 44,1 39,7 47,4 39,7 47,4
Ack-tank topp 48,1 46,7 42,7 48,2 42,7 48,2
Ladd. Temp Tank-Sol 42,1 59,7 42,1 72,3 42,1 72,3
Solfångare in 44,5 63,9 44,5 81,6 44,5 81,6
Solfångare ut 41,6 53,9 41,6 59,3 41,6 59,3
Mätt: 01.05.12 17:32:00
Värden ° C
Copyright ©VVS Oljeservice AB